Når det kjem gjester til gards, skal det likaste på bordet – og det skal vere rikeleg. Mattradisjonane i Skjåk er like rause og romslege som menneska i bygda. Likeverd og omsorg har alltid prega måten å vere på, også når ein skal by på noko å eta. Vi er frå naturen si side forsynt med eit rikt spiskammers. Det brukar vi med respekt og omtanke i alle våre produkt. For oss er ikkje kvalitet eit krav, men ein nedarva del av kulturen vår.